• Daftar Pertanyaan yang telah dijawab


 
2009 Data founds

(sin A - cos A )2 - 1 = ...

 

tolong ya bu/pak di sertakan caranya agar saya lebih mengerti :) terimakasih :)

Alifia, soal tersebut dapat diselesaikan dengan cara:

(sin A - cos A )2 - 1 = sin2A - 2sin A cos A + cos2 A - 1

                             =sin2A + cos2 A - 1  - 2sin A cos A  (ingat bahwa sin2A + cos2 A =1)

                             = 1                   - 1  - 2sin A cos A

                             =  - 2sin A cos A 

                             = - sin 2A

Selamat belajar .....


Pelajaran Matematika Kelas 11
12-09-2013 alifia maryadi
19-09-2013 Dra. Ida Lydiati, MM

1. jika f(x) = 4/x+3, x ≠ -3 dan (f ο g)(x) = 4x+7/x-6, x ≠ 6. Tentukan g(x)

2. Diketahui f(x) = 2x-1/x-3, x ≠ 3 dan g(x)= x+1/2x+4

    Tentukan (g ο f)(x) dan (f ο g)(x)

unduh dan pelajari jawaban kami ... selamat belajar!
Download

Pelajaran Matematika Kelas 11
13-09-2013 Reza
14-09-2013 Dra. Ida Lydiati, MM